1. schůze SDH

Ve středu 2.3.2016 se v naši spolkové místnosti uskutečnila schůze výboru SDH. Zúčastnilo se 14 členů SDH. Na programu byl náhled do budoucna SDH, termíny soutěží a mimo sportovních aktivit. Všichni se aktivně zúčastnili debaty a přispěli svými nápady k vytvoření náhledu náplně práce pro letošní sezónu.

Roman